вівторок, 12 грудня 2017 р.

11 клас. Працюємо в табличному процесорі

Практична робота №6

Тема:"Сортування і фільтрація даних"

Мета: Перевірити практичні навики учнів створювати таблицю за зразком, упорядковувати та фільтрувати  дані за зазначеними умовами та правилами.

завдання

середа, 22 листопада 2017 р.

11 клас.Призначення і використання логічних функцій.


Логічні функції. 
Використання функцій ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ.

Логічні вирази використовуються для запису умов, в яких порівнюються числа, функції, формули, текстові або логічні значення. Будь-яка умова повинна містити принаймні один оператора порівняння, який визначає відношення між елементами:=,>,<,>=,<=,<>

Результатом умови є логічне значення ІСТИНА (1) або ХИБА (0).

Синтаксис
ЕСЛИ( УМОВА; значення_якщо_ІСТИНА; значення_якщо_ ЛОЖЬ)